ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 รับย้ายโอนข้าราชการ 3 อัตรา
2 การรับสมัครสอบพนักงานบริการ 1 อัตรา
3 การรับสมัครสอบ พยาบาล 4 อัตรา
4 การรับสมัครสอบ พนักงาน 3 อัตรา
งานธุรการ รพ.สามร้อยยอด โทร. 0 3268 8558 ต่อ 103