รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จำนวนหลายอัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสามร้อยยอด
เปิดรับสมัครแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
จำนวนหลายอัตรา ดังนี้

งานธุรการ รพ.สามร้อยยอด โทร. 0 3268 8558 ต่อ 103